Foredrag

Foredrag

Vælg mellem foredrag - kurser - "gå-hjem"-møder - undervisning

Foredraget eller undervisningen kan fungere som igangsætter for virksomheden og inspiration til selv at arbejde videre med arbejdsmiljø og sundhedsfremme.

  Et foredrag eller et gå-hjem møde kan også fungere som oplæg til en individuel gennemgang af arbejdspladserne eller arbejdspladsvurdering (APV).

Et ergonomisk foredrag eller kursus kan bl.a. indeholde gennemgang af kroppens opbygning, almen ergonomi og hvilke tiltag, der bør gøres for at forebygge overbelastning. Der kan også være fokus på arbejdspladsindretning, arbejdets organisering, trivsel og psykisk arbejdsmiljø samt ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Et foredrag, kursus vil ofte motivere jeres medarbejdere til selv at forbygge uhensigtsmæssige arbejdssituationer på arbejdspladsen.

Foredrag eller kurser kan tilpasses virksomhedens behov og vare fra 1 time til flere dage. Emnerne kan f.eks. være:

Hjælp til glade og sunde medarbejdere