Arbejdspladsvurdering

Kom godt i gang

Jeg tilbyder virksomheden hjælp til på en systematisk og konstruktiv måde at få gennemført de lovpligtige arbejdspladsvurderinger ofte kaldet APV.

Ifølge Arbejdsmiljøloven har alle virksomheder med ansatte pligt til at udfærdige en såkaldt APV - en arbejdspladsvurdering.

At lave arbejdspladsvurderinger i en virksomhed er en god mulighed for at få kortlagt og beskrevet arbejdsmiljøet i virksomheden. På den måde forebygges arbejdsmiljøproblemer og de problemer, der måtte være, løses inden de vokser sig store og ofte dyre for virksomheden APV’en er derfor ikke kun et redskab til kortlægning og løsning af eksisterende arbejdsmiljøproblemer; men i høj grad også et redskab til forebyggelse.

APV’en skal være skriftlig og skal forefindes og være tilgængelig i virksomheden og betragtes som et arbejdsredskab. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der udarbejdes en APV og at denne løbende revideres. APV’en skal gennemføres minimum hvert tredje år eller når der sker væsentlige ændringer i arbejdsmiljøet i virksomheden.

En APV indeholder

Jeg kan hjælpe jeres virksomhed med alle led i processen.

Hjælp til glade og sunde medarbejdere